Sotsiaalne vastutus

  • Ettevõtted ja töötajad

Ettevõte on alati kinni pidanud inimkesksest kontseptsioonist, kaitsnud ettevõtte töötajate õigusi ja huve, pakkudes tootmisliini töötajatele tasuta majutust ja ööbikuid, asutades töötajate ettepanekute postkasti, kuulates töötajate häält ja püüdes luua platvormi ettevõtete ja töötajate ühiseks kasvuks.

  • Ettevõtete tarnijad ja kliendid

Tarnijate ja klientide osas on aruandeperioodil püsinud tema pikaajaline sõbralik koostöö ettevõttega. Aususe ja usaldusväärsuse kontseptsioonist kinni pidades otsib ettevõte arengut tarnijate ja klientidega ning koostöövõimalusi on veelgi tugevdatud.

  • Ettevõtlus ja ühiskond

Börsil noteerimata aktsiaseltsina pöörab ettevõte suurt tähelepanu oma sotsiaalsele vastutusele börsil noteerimata aktsiaseltsina, püüdes samas aktsionäridele majanduslikku tulu. Riikliku vaesuse leevendamise arengustrateegia ja vaimu sügavaks rakendamiseks on ettevõte teinud aktiivseid jõupingutusi, et täita börsil noteerimata riigiettevõtete rolli riikliku vaesuse leevendamise strateegia teenimisel. Aruandeperioodil on ettevõte rakendanud vaesuse leevendamise sihipärast kavandamist mitmel viisil ning viimastel aastatel on ta annetanud vaeste piirkondade ehitamiseks kümneid tuhandeid jüaane.